O mně:

1. Univerzitní vzdělání

   - Univerzita Palackého v Olomouci, ukončení v roce 1973

    - obor - speciální pedagogika

    - státnice z logopedie a surdopedie, českého jazyka, pedagogiky s psychologií

    

 

 

2. Odborná praxe

   - 43 let praxe ve speciálním školství a logopedii, z toho 5 let praxe v PPP Bruntál a 11 let v SPC Bruntál